Kuhar (m/ž)

Sažetak opisa poslova i odgovornosti:

 • Obrađuje sve vrsta namirnica i pripravlja jela prema postavljenim standardima. Aranžira gotova jela te pomaže pri izdavanju istih

Detaljan opis poslova  i odgovornosti:

 • priprema potrebnu količinu namirnica za kuhanje na osnovu menua kao i naputku neposrednog nadređenog  pazeći na ispravnost istih,

 • kuha jela u skladu sa normativima odgovarajući za ukus i pravilno kuhanje,

 • priprema hranu po narudžbi koja se nalaze u a la carte menu po zadanim normativima,

 • priprema (termički obrađuje, dekorira) i izdaje pansionska i jela po narudžbi po zadanim normativima,

 • pomaže ili obavlja porcioniranje gotovih jela, izdaje gotova jela,

 • kontrolira kvalitetu (prema utvrđenim standardima) izdanih jela,

 • poštivanjem HACCP sustava doprinosi kvaliteti namirnica u svim fazama rukovanja s istim,

 • pravilno i savjesno koristi kuhinjski inventar, opremu i uređaje,

 • provodi higijenu radnog prostora i površina: nakon dogotovljenog i izdanog obroka sprema i čisti pultove, stolove i posprema kuhinju,

 • ponaša se u skladu sa procedurama rada te primjenjuje mjere i sredstva zaštite na radu,

 • obavlja sve ostale poslove prema nalogu i uputama neposrednog rukovoditelja, a u skladu sa svojim stručnim i drugim sposobnostima.

Potrebna znanja, vještine i radno iskustvo:

 • spretnost, pouzdanost, sklonost timskom radu, ekonomičnost i kvaliteta rada, 

 • III/IV stupanj stručne spreme, ugostiteljska škola

 • minimalno 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima