Barmen (m/ž)

Sažetak opisa poslova i odgovornosti:

 • Uslužuje goste tijekom boravka na baru, priprema i poslužuje barske mješavine, koktele i razne napitke. Brine o ukupnom poslovanju bara i njegovoj prezentaciji i izgledu.

Detaljan opis poslova  i odgovornosti:

 • organizira točenje pića i posluživanje u baru te nadzire rad osoblja,

 • odgovoran je za opskrbljenost bara pićem,

 • toči alkoholna pića, te poslužuje za pultom,

 • samostalno priprema barska pića odnosno koktele i barske mješavine,

 • vrši naplatu računa i odgovoran je za neizdavanje računa,

 • sudjeluje u izradi cjenika, vinske i barske karte,

 • sudjeluje u izradi kalkulacija cijena, te određivanju normativa miješanih pića,

 • financijski i materijalno je odgovoran za poslovanje prodajnog mjesta na kojem radi,

 • dužan je pridržavati se higijensko – sanitarnih propisa i propisa iz zaštite na radu,

 • poznaje robu i ponudu pića na baru, kao i menu hrane koji se može naručiti na punktu,

 • odgovoran je za razbijeni inventar, te se brine o njegovom zamjenjivanju u komunikaciji s direktno nadređenim,

 • pravilno odlaže smeće i ambalaže,  skladišti i slaže svu robu koja se nalazi u šanku,

 • upisuje narudžbenice za svu sve robu koja je potrebna za rad bara, te ih dostavlja direktno nadređenom,

 • vodi brigu o ispravnosti osnovnih sredstava za rad, šanka, rashladnih uređaja, aparata za kavu itd.,

 • rješava jednostavne reklamacije gostiju, te se ljubazno i pristojno ponaša prema gostima,
 • obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu neposrednog rukovoditelja

Potrebna znanja, vještine i radno iskustvo:

 • spretnost, pouzdanost, komunikativnost

 • poznavanje 2 strana svjetska jezika

 • III/IV stupanj stručne spreme, hotelijerska, ugostiteljska škola

 • poželjni završeni tečajevi iz struke : tečaj za barista ili barmena

 • minimalno 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima