Sobarica (m/ž)

Sažetak opisa poslova i odgovornosti:

 • posprema smještajne jedinice u apartmanskom naselju ili kampu, te održava čistoću i urednost prostorija apartmana ili mobilnih kuća

Detaljan opis poslova  i odgovornosti:

 • obavlja kompletno generalno i gostinjsko čišćenje soba i kupaonica u svom odjelu prema utvrđenim standardima i procedurama rada,

 • održava čistoću gostinjskih stubišta, hodnika, prolaza, apartmanskih ulica u svom rajonu,

 • brine se o racionalnoj upotrebi potrošnog materijala i sredstava za čišćenje,

 • brine o redovnoj zamjeni posteljine, opskrbi ručnicima i toalet papirom u sanitarnim prostorima gostiju,

 • prijavljuje domaćici svaki nađeni predmet gosta i evidentira u obrazac izgubljeno/nađeno,

 • obavještava domaćicu ili upisuje u knjigu reklamacija svaki nedostatak koji nastaje na instalacijama ili inventaru,

 • izvještava domaćicu o izvršenim radnim zadacima u apartmanima ili mobilnim kućama,

 • zadužuje od glavne domaćice kompletno rublje, šalje ga na pranje i zaprima čisto,

 • dužna je pridržavati se higijensko – sanitarnih propisa i propisa iz zaštite na radu i protupožarnoj zaštiti,

 • obavlja sve ostale poslove prema nalogu domaćice , a u okviru svoje stručnosti i sposobnosti.

Potrebna znanja, vještine i radno iskustvo:

 • spretnost i pouzdanost u radu,

 • bazično poznavanje jednog stranog jezika.

 • 2. razina (strukovna škola)

 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima nije neophodno