Pekar (m/ž)

Sažetak opisa poslova i odgovornosti:

 • priprema i izrađuje pekarske proizvode

Detaljan opis poslova  i odgovornosti:

 • prema normativima priprema sve vrste kruha i peciva,

 • kvalitetno strojno i ručno miješa tijesto prema tehnološkim uputama,

 • vodi brigu o ispravnosti sirovina i materijala te o racionalnoj potrošnji istih, 

 • vrši dekoraciju proizvoda,

 • ubacuje u peć ispravne proizvode, te kontrolira kvalitetu gotovih proizvoda,

 • brine se o čistoći strojeva, radnog mjesta i sredstava rada,

 • dužan je pridržavati se higijensko – sanitarnih propisa i propisa o zaštiti na radu,

 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Potrebna znanja, vještine i radno iskustvo:

 • Poznavanje novih trendova u izradi i dekoraciji pekarskih proizvoda, urednost i odgovornost.

 • III/IV stupanj stručne spreme, ugostiteljska škola

 • minimalno 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima