Domaćica m/ž

Sažetak opisa poslova i odgovornosti:

 • organizira rad odjela domaćinstva u apartmanskom naselju osiguravajući visoku razinu kvalitete usluge prema gostima te njihovog zadovoljstva, održavajući visoke standarde čistoće i higijene

Detaljan opis poslova i odgovornosti:

 • ljubazno pozdravlja svakog gosta kojeg susretne unutar resorta te osigurava da se gostima pruža kvalitetna usluga koja ispunjava njihova očekivanja te da je njihov boravak u resortu što ugodniji

 • organizira rad sobarica, te prati njihov rad na radnom mjestu, kontrolira  njihovu urednost

 • zadužuje i izdaje potrošni materijal za čišćenje i to posebno evidentira te vodi računa o njihovoj racionalnoj potrošnji

 • kontrolira čistoću apartmana i svih zajedničkih prostora apartmanskog naselja

 • vrši kontrolu praznih i pospremljenih apartmana i o istom dostavlja izvješće glavnoj domaćici 

 • poduzima mjere za otklanjanje tekućih kvarova

 • zadužuje i odgovara za sitan inventar i osnovna sredstva u apartmanskom naselju

 • zadužuje posteljinu i ostalo rublje za mobilne kućice i o tome vodi evidenciju

 • vodi evidenciju o prisutnosti na radu sobarica i čistačica

 • vodi evidenciju o količini otuđenog rublja i sitnog inventara

 • vodi evidenciju i čuva nađene stvari gostiju

 • dužna je nositi urednu zaduženu odjeću i vidno istaknuti akreditaciju

 • dužna je pridržavati se propisa o zaštiti na radu

 • obavlja sve ostale poslove prema nalogu glavne domaćice, a u okviru svoje stručnosti i sposobnosti

Potrebna znanja, vještine i radno iskustvo:

 • sposobnost lakog komuniciranja sa suradnicima i gostima,

 • pozvanje barem jednog stranog jezika

 • sposobnost rada na kompjuteru i rada u Windows okruženju,

 • sposobnost logičnog razmišljanja u svrhu efikasnog upravljanja standardnim pravilima i postupcima zaposlenika

 • IV/VI stupanj stručne spreme – završena srednja škola hotelijerskog smjera ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij hotelijerskog/ekonomskog smjera

 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima nije neophodno