Politika privatnosti

Turisthotel d.d. se obvezuje na zaštitu vaših osobnih podatka. S time vas upoznaje tekst u nastavku.

Molimo vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

1. Zaštita osobnih podataka – općenito

Osobne podatke ponajprije prikupljamo radi:

što učinkovitijeg odgovora na vaš upit

osiguranja pružanja tražene usluge

promocije naših usluga

naše interne statističke obrade podataka

mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala

Podaci pokriveni sustavom Politike zaštite osobnih podataka (Politike privatnosti):

ime i prezime

datum rođenja

adresa

e-adresa

broj telefona i/ili faksa

ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni

2. Vrijeme trajanja Politike privatnosti

U trenutku dostavljanja vaših podataka vi pristajete da Vas kontaktiramo te ulazite na našu mailing listu - trenutak ulaska vaš je izričit pristanak na kontakt. Zaštita je privatnosti vaših podataka trajna, a u svakom trenutku možete tražiti isključenje s naše mailing liste. Nakon toga podaci se više ne koriste od strane Turisthotel-a, osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka.

3. Sadržaj Politike privatnosti

Vašu e-adresu i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo i ne stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez vašeg pristanka jer je to protivno našoj politici o privatnosti. Turisthotel d.d. se drži stroge politike "no spam". Tražimo vaše posebno dopuštenje ako želite da vas kontaktiramo. Turisthotel d.d. ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtijevamo od vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na svoje stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.

Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo podatke koje prikupimo na svojim web-stranicama nikome izvan društva Turisthotel d.d. Zadar bez vaše dozvole, osim:

u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza,

u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite vašeg života ili tjelesnog integriteta, a vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu svojih osobnih podataka,

u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu,

u slučajevima kada ste vi sami objavili te podatke (čl. 7., st. 3., toč. 1., 2., 3. i 4. Zakona o zaštiti osobnih podataka),

u slučajevima kad je uključenost druge strane neophodna za ispravno funkcioniranje stranica. U takvim slučajevima, a prije dostave osobnih podataka, druga se strana Turisthotel-u obvezuje na čuvanje poslovne tajne,

u slučaju eventualne prodaje ili pravnog sljedništva Turisthotel-a zadržavamo pravo prodaje ili prenošenja vaših podataka trećoj strani koja:

a) provodi svoje poslovanje u okviru sličnih aktivnosti ili usluga,

b) pristaje biti slijednik Turisthotel-a u pogledu očuvanja i zaštite prikupljenih podataka,

c) pristaje na obveze ove politike o zaštiti osobnih podataka.

Popunjavajući formulare na našoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše Politike privatnosti i u njoj navedenim uvjetima.

4. Tajnost podataka

Želimo jasno reći da prilikom posjeta ovim stranicama vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da drugim stranama nećemo otkrivati podatke koje smo zaprimili, osim u slučajevima navedenima u prethodnome poglavlju.

5. Statistika poslužitelja

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih internetskih poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam da svoje stranice prilagodimo na način da budu što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine internetske preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica.)

6. Upotreba kolačića (Cookies)

Kako bi se olakšalo pregledavanje naših web-stranica, naš poslužitelj globalne mreže koristi kolačiće. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo. Kolačići koje naš internetski poslužitelj postavlja brišu se automatski s vašeg računala na kraju sesije, odnosno onog trenutka kada napustite naše stranice. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako podešen.

7. Poruka elektroničkom poštom

Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-poštu) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bilo putem e-pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva.

8. Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

9. Ankete i upitnici

Povremeno na svojim stranicama provodimo ankete i upitnike. Podaci koje prikupimo tim anketama i upitnicima koriste se isključivo za potrebe Turisthotel-a. Ako na nekoj našoj stranici objavimo uzorak odgovora na anketu, takav uzorak ne sadržava osobne podatke.

10. Zaštita osobnih podataka djece

Turisthotel d.d. savjetuje roditelje i skrbnike da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na Internetu. Turisthotel ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke osoba mlađih od 14 godina, neće ih ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima osim u slučaju promidžbenih igara na Internetu. Takvi podaci za kontaktiranje preko Interneta koriste se, bez dopuštenja roditelja, samo za neposredno odgovaranje na djetetov zahtjev i neće se koristiti ni za kakve druge namjene; Ne prikupljamo osobne podatke za kontaktiranje izvan Interneta, osim radi dodjele nagrada, a i tada samo uz dopuštenje roditelja; Ne dostavljamo trećim osobama nikakve osobne podatke bez prethodne dozvole roditelja; Ne omogućujemo djeci da, bez dozvole roditelja, javno objavljuju ili na drugi način distribuiraju osobne podatke ili druge materijale koje nam šalju pomoću kojih ih se može kontaktirati, niti potičemo djecu da, radi sudjelovanja u nagradnoj igri ili nekoj drugoj aktivnosti, otkriju više podataka no što je potrebno za sudjelovanje u dotičnoj aktivnosti. U slučajevima kada je djeci mlađoj od 14 godina dopušteno sudjelovati u nagradnim igrama, zahtijevamo od djeteta da prvo zatraži dozvolu za sudjelovanje od svojih roditelja ili zakonskih zastupnika, te da upiše e-mail adresu svojih roditelja ili zastupnika. Ako dijete mlađe od 14 godina osvoji neku nagradu, o tome se elektronskom poštom, telefonom ili pismenim putem obavještavaju roditelji ili staratelji. Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se s naše baze podataka ukoliko roditelji to od nas zatraže Kao roditelj ili staratelj, uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svom djetetu koje smo dobili na nekoj od naših stranica, možete zahtijevati brisanje podataka (ukoliko se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka), i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i korištenje podataka o Vašem djetetu. Ako ste roditelj i želite ostvariti to pravo, javite nam se. Osim navedene, Turisthotel d.d. jamči zaštitu osobnih podataka djece predviđene posebnim zakonima koji uređuju to pitanje.

11. Kontrola

Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Možemo na vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvijek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite.

12. Linkovi

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da sva preusmjeravanja s naših web-stranica upute vas i/ili vaše dijete na internetske stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, stranice i adrese na mreži brzo se mijenjaju i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjerimo.

Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s našom politikom zaštite osobnih podataka, ili u vezi sa svojim iskustvima s ovom web-adresom, molimo vas da nam se javite.

13. Promjene i prestanak uvjeta korištenja

Turisthotel d.d. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove internetske lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida istih od vaše strane ili od strane Turisthotel-a. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih s iste internetske lokacije.

Turisthotel d.d.